Njoftim juridik

Komisioni Evropian siguron një platformë për zgjidhjet online të mosmarrëveshjeve (ODR), të cilat mund të aksesohen në http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ne nuk kemi ndërmend të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një organi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.